Organisatie

Spring naar

Leden

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad
33 leden, 31 zetels

College

College
5 leden

Griffie

Griffie
4 leden

Fracties

CDA

CDA
3 leden, 3 zetels

PvdA

PvdA
2 leden, 2 zetels

ChristenUnie

ChristenUnie
2 leden, 1 zetel

GroenLinks

GroenLinks
3 leden, 2 zetels

Senioren Dijk en Waard

Senioren Dijk en Waard
6 leden, 5 zetels

D66 Dijk en Waard

D66 Dijk en Waard
7 leden, 6 zetels

VVD Dijk en Waard

VVD Dijk en Waard
6 leden, 5 zetels

DOP

DOP
8 leden, 7 zetels

Commissies

Presidium

Presidium
9 leden, 8 zetels

Rekenkamer

Rekenkamer
1 lid

Commissieleden niet-raadslid

Commissieleden niet-raadslid
6 leden

Auditcommissie

Auditcommissie
5 leden, 4 zetels
Ophalen gegevens

Historie

Bestuur & Organisatie

Fracties

Commissies

Ophalen gegevens