Annette Groot

Naam: Annette Groot

Wethouder, College
College lid, College Intern
a.groot@heerhugowaard.nl
College Wethouder Actief sinds 29 mei 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Annette Groot is verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Openbare ruimte incl. HVC en volkstuinen, afvalinzameling, beheer
 • Ruimtelijke Ordening, vergunningen
 • Erfgoed
 • Omgevingswet
 • Sportbeleid
 • Recreatie
 • Wmo, welzijn, beschermd wonen en ouderen
 • Evenementenbeleid, incl. vergunningen
 • Dierenwelzijn
 • Diversiteit
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Projectwethouder Centrumwaard (visiedocument), Stadshart zone Middenweg, Heerhugowaard Zuid, De Draai, De Bever, Hugo Oord (RO-aspecten)

Vertegenwoordiging gemeente Heerhugowaard:

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst NHN
 • Lid algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
 • Lid algemeen bestuur Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.
 • Lid dagelijks bestuur Recreatieschap Geestmerambacht
 • (vervanger) Algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 • (vervanger) Bestuur Haltewerk
 • (vervanger) Algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland
 • (vervanger) Algemeen bestuur Cocensus

Nevenfuncties

Medewerker Ministerie van Defensie

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 29 mei 2019 Wethouder, College
 • Actief sinds 24 mei 2019 College lid, College Intern

2019

 • 16 mrt. 2006 - 24 mei 2019 Raadslid, Gemeenteraad
 • 16 mrt. 2006 - 24 mei 2019 Raadslid, Senioren Heerhugowaard
 • 01 feb. 2019 - 24 apr. 2019 Bestuurlijk co√∂rdinator, Commissie Meespraak en Communicatie
 • 27 mrt. 2014 - 08 apr. 2019 Fractievoorzitter, Presidium
 • 21 nov. 2013 - 08 apr. 2019 Fractievoorzitter, Senioren Heerhugowaard

2018

 • 27 mrt. 2014 - 27 mrt. 2018 Commissielid, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Onbekend - 27 mrt. 2018 plv voorzitter commissie, Commissie Middelen
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens