Bert Blase

Naam: Bert Blase

Raadsvoorzitter, Gemeenteraad
College lid, College Intern
Burgemeester, College
Voorzitter Raadsconvent, Presidium
Raadsvoorzitter Actief sinds 20 feb. 2017 Bekijk pagina

Algemeen

Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Toezicht en handhaving
 • Verkiezingen
 • Driehoek (burgemeester, politieregio, ovj)
 • Ondermijning
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Representatie
 • Regionale samenwerking

Vertegenwoordiging gemeente Heerhugowaard:

 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio NHN
 • Lid bestuur werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
 • Aandeelhouder Sport NV
 • Lid Regionaal bestuurlijk overleg politie (RBOP)
 • Voorzitter regionaal driehoeksoverleg

Nevenfuncties

- 2019-heden Voorzitter vereniging Zelfstandige Dorpsscholen

- 2017-heden Initatiefnemer politieke beweging Code Oranje

- 2014-heden Voorzitter bestuur Johan de Witt gymnasium (bezoldigd)

 - 2002-heden Auteur

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 20 feb. 2017 Raadsvoorzitter, Gemeenteraad
 • Actieve functie College lid, College Intern
 • Actief sinds 20 feb. 2017 Burgemeester, College
 • Actief sinds 20 feb. 2017 Voorzitter Raadsconvent, Presidium
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens