College

Naam: College

De wethouders vormen samen met de burgemeester het college. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar. Het collegeprogramma heet (f)luisterend besturen. Dit collegeprogramma is de uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022. Ieder collegelid heeft zijn/haar eigen portefeuille, taken die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen. Het college vergadert iedere dinsdag, deze vergadering is niet openbaar. De besluiten die het college neemt worden een week later openbaar en gepubliceerd in de besluitlijsten.

Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. Deze functie wordt ad interim ingevuld door meneer Leemhuis.

Per 20 februari 2017 is de heer B. Blase door de commissaris van de Koning benoemd tot waarnemend burgemeester van Heerhugowaard. Op dit moment loopt er een vacature voor een nieuwe burgemeester.

Heerhugowaard heeft 4 wethouders. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal beleidsterreinen, de zogenaamde portefeuille.