Griffie

Naam: Griffie

griffie@heerhugowaard.nl

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie.  De griffie ondersteunt de raad in haar kaderstellende rol, binnen de processen van een gedualiseerd systeem, opdat de werkprocessen van de raad zijn afgestemd op het verder ontwikkelen en invoeren van de dualisering. De griffie zorgt voor de logistieke ondersteuning van de raad en controleert de logistieke uitvoering en coacht de griffie raadsleden bij het uitvoeren van hun taak als raadslid.

Kerntaken van de griffie zijn:

 • adviseren van de raad over de kaderstellende en controlerende functie;
 • (technische) ondersteuning bij het opstellen van moties, initiatiefvoorstellen, amendementen;
 • communicatieadvies;
 • adviseren van de raad op het gebied van burgerparticipatie;
 • verzorgen van het secretariaat van de gemeenteraad en raadscommissies;
 • adviseren over de bestuurlijke organisatie, agenda en werkzaamheden van de raad; 
 • procesondersteuning voor besluitvorming en bestuurlijke processen;
 • monitoring van de uitvoering van de raadsbesluiten door het college;
 • voorbereiden en/of organiseren van onderzoeksvragen of initiatiefvoorstellen;
 • organisatie van raadsinformatiemarkten, politieke avonden
 • begeleiden van het raadslid en vraagbaak;
 • begeleiden bij professionalisering;

Contact

griffie@heerhugowaard.nl