Monique Bankras-van der Klein

Naam: Monique Bankras-van der Klein

Raadslid, Gemeenteraad
Raadslid, DOP
mo.bankras1@gmail.com
Raadslid Actief sinds 27 apr. 2010 Bekijk pagina

Algemeen

IJsbeer 4
1704 TX  Heerhugowaard
06-17944431 / 072-5720087

 

Geboren en getogen in Heerhugowaard.

Getrouwd, moeder van twee volwassen kinderen en oma van twee kleindochters.

Ik ervaar het als een eer om als gemeenteraadslid mee te mogen werken aan allerlei zaken binnen onze mooie gemeente. Ik zit met veel plezier deze derde termijn namens de HOP in de gemeenteraad!

Ik ben ook voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffie namens de raad. 

Naast het werk als raadslid voor de HOP ben ik manager kinderopvang en onderwijs bij kindcentrum De Vaart.  Op deze locatie werken we samen om de kinderen een rijke speel en leeromgeving te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  Kinderen met een grote diversiteit aan culturele achtergrond kunnen bij de Vaart samen groeien, plezier maken en krijgen een brede basis mee. Daarnaast ben ik betrokken bij het peuterproject van Zuyderwaert. 

Mijn werkgever is Blosse.

Ik heb veel ervaring in en kennis over de kinderopvang; de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolseopvang, het basisonderwijs en het coachen van professionals in de kinderopvang en onderwijs. 

Daarnaast heb ik een brede belangstelling welke van pas komt bij allerlei onderwerpen waar je als gemeenteraadslid mee te maken krijg. 

Geboeid en actief betrokken bij de plaatselijke politiek sinds 10 jaar. Ik wil graag meedenken en meewerken aan een mooi Heerhugowaard om in te wonen, naar school te gaan, te werken en te recreëren. Ik vind het belangrijk te behouden wat we aan voorzieningen hebben opgebouwd,  sta voor een goed sociaal beleid en ik geloof in de eigen kracht van mensen.  Alle ontwikkelingen in Heerhugowaard volg ik op een positief kritisch wijze.

 

 

Nevenfuncties

 Manager bij  Stichting Blosse. Manager/ directeur kindcentrum de Vaart voor opvang en onderwijs. Coördinator peuterproject Zyuderwaert. Aandachtfuntionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Bezoldigd

 

Voorzitter Werkgeverscommissie raad

 

 

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 27 apr. 2010 Raadslid, Gemeenteraad
  • Actief sinds 08 mrt. 2021 Raadslid, DOP

2021

  • 27 apr. 2010 - 08 mrt. 2021 Raadslid, HOP

2019

  • 01 mei 2018 - 01 mrt. 2019 Fractievoorzitter, HOP
  • 01 mei 2018 - 01 mrt. 2019 Fractievoorzitter, Presidium

2018

  • 01 jan. 2015 - 05 jun. 2018 2e plv. Raadsvoorzitter, Gemeenteraad
  • 12 okt. 2016 - 21 mrt. 2018 plv commissielid, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
  • 27 mrt. 2014 - 21 mrt. 2018 Commissielid, Commissie Stadsontwikkeling

2016

  • 27 mrt. 2014 - 12 okt. 2016 plv commissielid, Commissie Middelen
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens