Rekenkamer

Naam: Rekenkamer

Iedere gemeente heeft een rekenkamerfunctie. De rekenkamer onderzoekt of de gemeente volgens de regels werkt, doelstellingen haalt en of daar niet teveel geld aan uitgeeft. Zo levert de rekenkamer een bijdrage aan het goed functioneren van de gemeente. De rekenkamer Heerhugowaard is belegd bij onderzoeksbureau Necker van Naem. Directeur van de rekenkamer is Emilie Stumphius. De ambtelijk secretaris is Irene van den Bosch.

Jaarlijks voert de rekenkamer drie onderzoeken uit. De rekenkamer bepaalt zelf wat er onderzocht wordt. We maken natuurlijk gebruik van input van de raad: uiteindelijk moeten de raadsleden verder kunnen met de onderzoeksrapporten die wij opleveren. Ieder jaar halen we suggesties voor onderzoeksonderwerpen op bij de raadsleden.

Onderzoeksonderwerpen in 2021:

- Sport- en beweegbeleid

- Data gedreven werken

- WMO

- Financiële reserves (doorloop uit 2020)