(Digitaal) enquête

plaatje van een enquete met rode, oranje en groene smily's

Een enquête kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de agenda van de doelgroep in kaart te brengen en te kijken of er voldoende steun is onder de jongeren voor de ontwikkelde plannen/beleid. Daarbij kan gedacht worden aan een digitale enquete en/of vragenlijst via sociale media om een beeld te krijgen van je doelgroep (jongeren) over een bepaald onderwerp.

Rol deelnemers

Informeren. De raad luistert naar de deelnemers en laat zich informeren over het project of de stand van zaken van recente ontwikkelingen.

Reden

Weten wat er speelt. Hier speelt mee dat een raadslid vanuit haar volksvertegenwoordigende rol graag wil weten wat er speelt in de stad, wijk of specifieke situatie.