Expertmeeting

3.-expertmeeting

Een expertmeeting is een bijeenkomst met verschillende 'experts' (instellingen, organisaties of individuen) om deskundig commentaar, ideeën en informatie te verkrijgen over een onderwerp.

Rol van de deelnemers

raadplegen.

De raad luistert naar de deelnemers en neemt de reacties mee in haar besluitvorming zonder de belofte er daadwerkelijk iets mee te gaan doen

Reden

betere besluitvorming: Om een goed gefundeerd besluit te nemen besluit de raad naast de informatie aangeleverd door de gemeentelijke organisatie, ook zelf op zoek te gaan.

Aanleiding

is in de meeste gevallen een onderwerp op de termijnagenda.

Tips bij het gebruik van expertmeetings:

  • Denk naast inhoudelijke experts ook aan ervaringsdeskundigen.
  • Het mobiliseren van de verschillende experts kan lastig zijn, evenals het vinden van een geschikte datum. Stuur de uitnodigingen dus zeer tijdig.
  • Deelnemende experts kunnen concurrenten van elkaar zijn. Mogelijk spreken zij niet vrijuit.
  • De gespreksleider moet verstand hebben van het onderwerp.

Als je echt nieuwe ideeën wilt, ga dan niet alleen met experts uit dezelfde branche of discipline om tafel, maar nodig ook anderen uit.