Inspiratiebezoek zoals bedrijfsbezoeken

logo met gekleurde blokjes van inspiratiebezoek

Bij inspiratiebezoek gaan raadsleden één of meerdere relevante voorbeeldprojecten bezoeken. Belangrijk is dat er veel voor de deelnemers belangrijke aandachtspunten aan bod komen en daarmee zichtbaar serieus genomen worden. Aanleiding kan een onderwerp op de termijn agenda zijn of bijvoorbeeld een gebeurtenis (een grote brand bijvoorbeeld).

Bij de bezoeken kan gedacht worden aan industriële of agrarische bedrijven, scholen, zorginstellingen, etc.

Rol deelnemers: informeren. De raad luistert naar de deelnemers en laat zich informeren over het project of de stand van zaken van recente ontwikkelingen.

Reden: weten wat er speelt. Hier speelt mee dat een raadslid vanuit haar volksvertegenwoordigende rol graag wil weten wat er speelt in de stad, wijk of specifieke situatie.

Tips bij het gebruik van een informatieavond:

  • Wees duidelijk over de status van de avond. Een consultatieavond is om mensen te consulteren, een informatieavond om te informeren, enzovoorts.
  • Geef aan wat er na de bijeenkomst met de uitkomsten gaat gebeuren.
  • Plan het programma niet helemaal vol. Creëer gelegenheid voor informele contacten.