Lagerhuisdebat

Het Lagerhuisdebat is misschien wel de allerbekendste debatvorm. Een gespreksleider leest een stelling  voor, waarop iedere deelnemer voor zich  zijn positie bepaalt. Vervolgens komt  discussie op gang doordat deelnemers  hun mening op de stelling verwoorden  en op elkaar reageren. De gespreksleider  bepaalt wie het woord heeft. Tijdens dit Lagerhuisdebat kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen en gebruik gemaakt worden van Like en Dislike borden.  Een lagerhuisdebat is meestal kort en volgen argumenten elkaar over en weer in rap tempo op. De ene kant is vóór de stelling; de andere kant tegen. Wie het woord wil, staat op. Maar spreken mag pas als de debatleider je het woord geeft.

10.-lagerhuisdebat

Effect

Argumenten en tegenargumenten formuleren en door het debat meningen of stellingen bijstellen, nuanceren of aanscherpen.

Ruimte

Afhankelijk van het aantal deelnemers

Benodigdheden

- Tijdklok en scherm om de tijdklok op te projecteren

- Twee microfoons

- Een jurypanel, voorzitter en debaters

Stappen

- Introduceer de jury. Wie zijn ze en waar letten ze op?

- Een debater krijgt 5 minuten om een stelling te verdedigen. Na 5 minuten klinkt een bel.

- Voor- en tegenstanders mogen reageren via interruptiemicrofoon

- Tijdens het debat is de tijdklok zichtbaar, is de tijd verstreken, dan is het debat echt afgelopen.

Tips

- De jury een opdracht geven door ze op te laten letten op originaliteit en overtuigingskracht

Variaties

- Het publiek een van een aantal stellingen laten kiezen waarover gediscussieerd gaat worden.

- In plaats van stellingen kunnen ook voorstellen onderwerp van debat zijn

- Geef het publiek groene en rode stemkaarten.