Politiek café

logo van gekleurde letters van politiek-cafe

Bij het Politiek Café kunnen ondernemers, politici en geïnteresseerde inwoners elkaar informeel en in een gezellige omgeving ontmoeten. Het eerste deel van de avond is informatief en georganiseerd rond een stelling of thema, waarbij de politiek centraal staat.

De gemoedelijke en informele sfeer in een café zorgt ervoor dat mensen zich vrij voelen om een goede discussie te voeren.

Effect

Vrij en ongedwongen discussiëren levert vaak interessante informatie op.

Ruimte

De ruimte moet de mogelijkheid bieden om aan tafels te discussiëren en informatie uit te wisselen. Met name zijn stamtafels of statafels hiervoor het meest geschikt.

Benodigdheden

Stamtafels en/of statafels en een aantal microfoons.

Stappen

  • Zorg voor een goede verdeling van de deelnemers aan de tafels in aantal, leeftijd enz.
  • Zorg voor een diversiteit aan meningen aan iedere tafel
  • Op de tafels liggen discussievragen, waardoord de uitwisseling van het onderwerp op gang komt.
  • Stimuleer de deelnemers zich af en toe te verplaatsen naar andere tafels.

Tips

  •  (Begeleider) loop langs de tafels, stel prikkelende vragen
  • Zorg dat de conversatie over het onderwerp van de bijeenkomst blijft gaan

Variatie

Geeft iedere tafel de opdracht om over het discussieonderwerp uiteindelijk een gezamenlijk statement te formuleren dat er afsluiting plenair wordt voorgelezen.