Praat met de Raad, consultatiebijeenkomst

Geïnteresseerde inwoners buigen zich over een ontwerpkaart op de tafel waar zij omheen staan

Een consultatiebijeenkomst is een bijeenkomst waar belanghebbenden en andere geïnteresseerden hun mening, ervaringen en ideeën kunnen geven over een plan dat is voorbereid door de gemeente. De gemeenteraad wil horen wat belanghebbenden vinden van de inhoud van het plan zodat de reacties en ideeën kunnen worden meegenomen in de besluitvorming. Het accent ligt dus op interactie, het peilen en verzamelen van alle meningen, reacties en ideeën. 

Tevens is de locatie van deze bijeenkomst flexibel. Afhankelijk van het onderwerp kan er voor worden gekozen deze bijeenkomst op locatie of op het gemeentehuis te organiseren.                        

Reden

Betere besluitvorming. Om een goed gefundeerd besluit te nemen besluit de raad naast de informatie aangeleverd door de gemeentelijke organisatie, ook zelf op zoek te gaan naar informatie.

Aanleiding

Is in de meeste gevallen een actueel onderwerp op de termijnagenda.

Rol deelnemers

Is raadplegen. De raad luistert naar de deelnemers en neemt de reacties mee in haar besluitvorming, zonder de belofte er daadwerkelijk iets mee te gaan doen.

Tips bij het gebruik van een Praat met de Raad, consultatieavond

  • Wees duidelijk over de status van de avond. Een consultatieavond is om mensen te consulteren, een informatieavond om te informeren, enzovoorts.
  • Geef aan wat er na de bijeenkomst met de uitkomsten gaat gebeuren.
  • Geef de grenzen van de bijeenkomst aan: waar gaat het wel over en waarover niet. Geef ook aan hoe het vervolgproces eruit ziet en welke beïnvloedingsmomenten nog volgen.
  • Zorg voor een goede (bij voorkeur onafhankelijke) voorzitter. De toelichtingen kunnen gepresenteerd worden door de deskundigen uit de ambtelijke organisatie..
  • Plan het programma niet helemaal vol. Zorg voor een lange pauze die gelegenheid biedt voor informele contacten.

Denk bij het plannen van een consultatieavond aan koopavonden, voetbalwedstrijden en vakantieperioden. Plan bij voorkeur niet op avonden waarop de gemeenteraad openbare vergaderingen heeft. Check of er andere bewonersbijeenkomsten gepland zijn in de wijk/stad.