Rondetafelgesprek met jongerenraad

getekende cartoon van een rondetafelgesprek

Het Rondetafelgesprek (RTG) biedt een informatief podium, dat inwoners, organisaties en raadsleden de mogelijkheid geeft om met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Zo ontstaat een zo interessant mogelijk speelveld, waarbij actief informatie wordt gebracht en gehaald op een laagdrempelige, open en interactieve manier. Op 18 april 2013 vond het eerste Rondetafelgesprek plaats.

In het Rondetafelgesprek wordt informatie uitgewisseld aan de hand van stellingen. Raadsleden en/of andere fractievertegenwoordigers kunnen deze informatie later gebruiken bij hun standpuntbepaling rondom een bepaald onderwerp.

De jongerenraad kan een goed instrument zijn om op de hoogte te zijn van wat er speelt onder jongeren. Maar door geregeld contact te hebben met de jongerenraad en de leden zo veel mogelijk te betrekken kan de gemeenteraad beter geïnformeerd worden over onderwerp met betrekking tot jongeren. Dus periodiek dialoog aangaan met een groep die (deels) jongeren vertegenwoordigd.

Rol deelnemers

Informeren: De raad luistert naar de deelnemers en laat zich informeren over het project of de stand van zaken van recente ontwikkelingen en raadplegen: De raad luistert naar de deelnemers en neemt de reacties mee in haar besluitvorming, zonder de belofte er daadwerkelijk iets mee te gaan doen.

Reden

Betere besluitvorming: Om een goed gefundeerd besluit te nemen besluit de raad naast de informatie aangeleverd door de gemeentelijke organisatie, ook zelf op zoek te gaan naar informatie en achter te komen wat er speelt onder de inwoners, zoals jongeren.