Wijk- of buurtschouw

logo van wijkschouw met vergrotglas erboven

Een wijk- of buurtschouw ( bijvoorbeeld in plaats van een commissievergadering) is een wandeling of fietstocht door een buurt waarbij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden de gelegenheid krijgen om aan gemeente en andere professionals te vertellen hoe zij hun woonomgeving beleven. Door mee te lopen met de buurtschouw, kunnen zij hun wensen, ideeën of klachten over de inrichting en gebruik van de openbare ruimte laten weten. Soms lopen er ook andere professionals mee, zoals vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, welzijnsorganisatie of politie.

Rol deelnemers

Informerend. De raad luistert naar de deelnemers en laat zich informeren over het project of de stand van zaken van recente ontwikkelingen.

Reden

Weten wat er speelt Hier speelt mee dat een raadslid vanuit haar volksvertegenwoordigende rol graag wil weten wat er speelt in de stad, wijk of specifieke situatie.

geschreven logo van buurtschouw

Tips bij het inzetten van wijk- of buurtschouwen:

  • Nodig buurtbewoners tijdig uit om met de schouw mee te lopen of mee te fietsen.
  • Nodig, afhankelijk van de omstandigheden, ook andere professionals uit, zodat alle relevante partners erbij zijn en het oplossen van bepaalde klachten en wensen op zich kunnen nemen.