World café

geschreven logo van world-cafe

Het World Café is een werkvorm om een levendige, gezamenlijke dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen. Dit gebeurt door een grotere groep in kleine groepjes te splitsen. De diverse groepen gaan elk rond een cafétafel met elkaar in gesprek over één of meer actuele onderwerpen die van belang zijn voor de organisatie. Deelonderwerpen en inzichten worden op de tafelkleden vastgelegd in collectief gemaakte mindmaps.

Doel

Als er gemeenschappelijke doelen zijn, bewerkstelligt deze werkvorm gemeenschappelijk denken en creëert actiegerichte kennis. Het faciliteert dialogen op basis van samenwerking rond vragen die echt van belang zijn. De gesprekken in de zaal bouwen op elkaar voort.

Ruimte en benodigdheden en deelnemers

In een grote ruimte bijv. werkcafe staat een klein aantal tafels neergezet dat uitnodigt en gastvrij is. Je kunt denken aan kleurrijke kleedjes op de tafels, bordjes met wat eetbaars, en op iedere tafel enkele flipvellen en gekleurde stiften. Het doet denken aan een café. Voor iedereen. Voorkeur diversiteit. Circa 40  a 50 mensen, steekproefsgewijs kiezen.

Inhoud

Goede vragen over het thema: één vraag per tafel, op het flipovervel. Vragen die aanzetten tot onderzoek en ontdekking. Organiseer vier rondes waarin steeds een klein groepje mensen een tafel bezoekt en het gesprek voert over de vraag op de tafel. Per ronde 20 minuten.

  • Wat betekent omgevingsbewustzijn voor jou?
  • Hoe goed ken jij je omgeving?
  • Wie is jouw omgeving?
  • Hoe ga jij participeren?
  • Betrek jij je omgeving bij het schrijven van beleid? (is alleen gericht voor beleidsmedewerkers)
  • Wat voor cultuur heb je nodig?
  • Wat heb jij nodig?

Rol gastheer/vrouw

Aan iedere tafel zit een gastheer of gastvrouw. Deze schrijft de ideeën op het flipovervel, en blijft na de ronde bij de tafel zitten. Na iedere ronde gaan de bezoekers van de tafel gezamenlijk naar een volgende tafel, terwijl de gastheer blijft zitten. De reizigers nemen hun ideeen en vragen mee naar de volgende tafel. De gastheer verwelkomt in de volgende een ronde een nieuwe groep en deelt wat de vorige groep heeft opgeschreven/getekend. Moedigt de reizigers aan om voort te bouwen op wat er ligt. Deelnemers keren op een gegeven moment terug naar hun eerste tafel, en worden uitgenodigd hun ontdekkingen samen te voegen.  Dan volgt plenair een ronde waarin deelnemers hun inzichten delen.  In dit gesprek worden patronen geindentitifeerd en komen mogelijkheden tot stand.