Inwerkprogramma gemeenteraad

Op 8 april was er een Inwerkprogramma (PDF, 26kB) voor raads- en commissieleden. Prezi presentatie Liesbeth Schreiner van 8 april 2014.

Op 24 april vond in het kader van het inwerkprogramma de eerste startbijeenkomst over integriteit en morele oordeelsvorming plaats. Deze bijeenkomst was de eerste van een serie bijeenkomsten over integriteit, morele oordeelsvorming en gedragscodes.

Naast alle nieuwe raads- en commissieleden, waren ook de raads- en commissieleden die al eerder een training hebben meegemaakt uitdrukkelijk uitgenodigd - dit omdat integriteit en morele oordeelsvorming aan verandering onderhevig en is in de politiek een belangrijk onderwerp is.Tenslotte waren ook alle collegeleden van harte uitgenodigd om deze eerste bijeenkomst mee te maken. De burgemeester begon de bijeenkomst met een inspirerend verhaal over integer besturen.Vervolgens werd er gesproken over de actualiteit van het onderwerp integriteit en wordt het thema nader besproken.

Op 13 mei werd er in het kader van het inwerkprogramma financiën  een presentatie over budgetcyclus, weerstandsvermogen en risicomanagement van gegeven. (PPTX, 133 mb) De accountant liet weten wat zijn opdracht is. (PDF 300kB)

Op 25 september 2018 heeft G&I een introductiebijeenkomst politiek en integriteit (PDF, 940kB) verzorgd.