Verkiezingen 2018

Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Er doen elf partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Heerhugowaard

Bewonersagenda

Op donderdag 8 februari is de bewonersagenda officieel aangeboden aan alle fractievoorzitters van alle lokale politieke partijen in Heerhugowaard. De bewonersagenda is een document waarin alle concrete ideeën van inwoners naar thema zijn verzameld om zo de toekomstige plannen voor de stad zo zorgvuldig mogelijk af te stemmen op de wensen van haar inwoners.  

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn eerder al ideeën voor de verdere ontwikkeling van Heerhugowaard opgehaald door raadsleden en medewerkers van de gemeente. Raadsleden trokken hiervoor de wijk in en medewerkers haalden tijdens participatietrajecten als Woonvisie waardevolle input van Heerhugowaarders op. Tevens is er een aparte denktank geformeerd met geïnteresseerde burgers die dit traject begeleiden. Deze denktank heeft samen met burgemeester Bert Blase de bewonersagenda officieel aangeboden.  

De bewonersagenda vormt de belangrijkste leidraad voor het verkiezingsdebat op 14 maart. het is aan de volgende raad om de thema's die worden aangeboden op te pakken en uit te werken. Onderwerpen die tot nu toe vooral de aandacht van de inwoners trekken zijn: speelgelegenheden voor kinderen, parkeren, (verkeers)veiligheid, groenvoorzieningen en het onderhoud van openbare ruimtes. Daarnaast zijn er op de onderwerpen wonen, zorg en innovatie ook de nodige ideeën opgehaald. Het is voor elke inwoner mogelijk om additionele suggesties aan te dragen.

Download Infographic bewonersagenda (1183 kB)