Over de raad

de-raad-heerhugowaard-dd-23032021-1
Foto Richard Rood   


De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt wat er gebeurt in de gemeente. De raad vormt samen met het college van B & W het bestuur van gemeente Heerhugowaard. De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft 31 leden verdeeld over 9 partijen. De leden van de raad worden iedere vier jaar direct door de bevolking gekozen. 

De raad bepaalt hoe onze gemeente op hoofdlijnen moet worden bestuurd. En ook hoeveel geld waarvoor beschikbaar is. Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Later controleert de gemeenteraad of het college het ook heeft gedaan zoals de raad dat heeft bedoeld.

Voorzitter van de gemeenteraad

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Als de burgemeester de raadsvergadering niet kan voorzitten, vervangt de plaatsvervangend raadsvoorzitter hem. De plaatsvervangend raadsvoorzitter is een gemeenteraadslid die door de gemeenteraad is benoemd.

Raadsvergaderingen en raadscommissies

De raad vergadert in principe elke vier weken op de dinsdagavond. Kijk voor meer informatie over de activiteiten en de vergaderingschema's op de pagina vergaderingen

De gemeenteraad heeft ook ‘raadscommissies’ ingesteld. Deze commissies adviseren de raad over de te nemen besluiten die op de raadsagenda staan. Raadscommissies bestaan vaak uit raadsleden die zich hebben gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld onderwijs, financiën of bouwprojecten. 

Samenstelling gemeenteraad

Fractie

Zetels

D.O.P.  7
D66 Dijk en Waard  6
Senioren Dijk en Waard  5
VVD Dijk en Waard  5
CDA  3
PvdA  2
GroenLinks  2
ChristenUnie  1

 
U kunt de raad van Heerhugowaard ook volgen op twitter via @rdheerhugowaard of #raadhhw

Plattegrond raadzaal - wie zit waar (PDF, 49 kB)