Digitaal burgerpanel Heerhugowaard

2.-burgerpanel

Het Burgerpanel is een digitaal panel van de gemeente Heerhugowaard dat bestaat uit inwoners van Heerhugowaard. Het is een snel, gemakkelijk en relatief goedkoop middel om de mening van grote groepen Heerhugowaarders te peilen. Bijvoorbeeld wat is de mening van inwoners over veiligheidsbeleid of de bezuinigingen. Het panel kent zo’n 400 deelnemende inwoners

Vragen aan het panel

de gemeenteraad kan vragen voorleggen aan het panel over zaken die in de stad spelen.

Rol van de deelnemers

raadplegen. De raad neemt de uitslag mee in haar afwegingen zonder de belofte er daadwerkelijk iets mee te gaan doen.

Reden

betere besluitvorming: Om een goed gefundeerd besluit te nemen, gaat de raad naast de informatie aangeleverd door de gemeentelijke organisatie, ook zelf op zoek naar informatie.

Aanleiding

is in de meeste gevallen een onderwerp op de termijnagenda.

Tips bij het gebruik van het digitale bewonerspanel.

  • De doorlooptijd van de digitale peiling zelf is  4 weken.
  • Een week voordat de digitale peiling gaat starten, moet de vragenlijst definitief zijn. 
  • Binnen twee weken na de digitale peiling is rapportage beschikbaar.