Raadsverordeningen

Hieronder vindt u de verordeningen die betrekking hebben op het gemeentebestuur zelf, de zgn. raadsverordeningen. Vindt u hieronder niet wat u zoekt, kijk dan op in de volledige verzameling gemeentelijke verordeningen op de gemeentelijke website

Verordening op het burgerinitiatief (PDF, 65 kB)

Verordening op het onderzoeksrecht van de raad  (PDF, 49 kB)

Verordening op de rekenkamerfunctie (PDF, 120 kB)

Controleverordening 2016 geconsolideerd (PDF, 131 kB)

Treasury statuut (PDF, 443 kB)

Inspraakverordening (PDF, 54 kB )

Financiële verordening (PDF, 211 kB)

Verordening op het raadsconvent (PDF, 124 kB)

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016 ( PDF, 527 kB)

Instructie Griffier 2014 (PDF, 116 kB)

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016 (PDF, 198 kB)

Verordening werkgeverscommissie griffie 2012 (PDF, 248 kB)

Gedragscode voor de Gemeenteraad (PDF, 311 kB)

Gedragscode voor de burgemeester  (PDF, 296 kB)

Gedragscode voor de wethouders  (PDF, 302 kB)

Gedragscode AVG raad en griffie (PDF, 80 kB)

Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad (PDF, 131 kB)

Handleiding Geheimhouding (PDF, 227 kB)

Verordening op de auditcommissie 2016 geconsolideerd (PDF,134 kB)

Handreiking handhaving van de integriteit van de politiek (151 kB)

Mores van de raadzaal (PDF, 66,6 kB)

Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van raad en commissies van Heerhugoaard 2017 (PDF, 302 kB)

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Heerhugowaard 2019 (PDF, 244 kB)